Nhà ngoại giao chăm sóc mẹ 100 tuổi

Trong buổi lễ mừng thọ đầu năm nay, bà Nguyễn Thị Quý đã gây bất ngờ cho người cháu khi đọc được gần hết bài thơ của con trai thứ Nguyễn Đình Bin từ Cuba cách đây 56 năm. Thư chúc tết. Bin, vì không nhớ mình đang viết...

Read more...