Donald Trump đã chọn vợ như thế nào

Khi cha của Donald Trump là một nhà đầu tư bất động sản lớn, ông sinh ra trong một gia đình thời thơ ấu giàu có và sống trong nhung lụa. Trump sau đó tiếp tục sự nghiệp của cha mình và kiếm bộn tiền. Khi chiến dịch tranh...

Read more...