Kinh tế Bitcoin trong một làng chài nhỏ

Kể từ năm ngoái, nền kinh tế làng chài nhỏ của Salvado có tiền điện tử. Khoảng 500 gia đình thủy sản và nông dân đang sử dụng Bitcoin để mua cửa hàng tạp hóa tại đây, thanh toán các tiện ích. – Các nền kinh tế Bitcoin đã...

Read more...

Kinh tế Bitcoin trong một làng chài nhỏ

Kể từ năm ngoái, nền kinh tế làng chài nhỏ của Salvado có tiền điện tử. Khoảng 500 gia đình thủy sản và nông dân đang sử dụng Bitcoin để mua cửa hàng tạp hóa tại đây, thanh toán các tiện ích. – Các nền kinh tế Bitcoin đã...

Read more...

Quần áo Việt Nam ở Hà Lan

Lô Văn Thành Hà là một tấn tấn ở sân bay Hà Lan ở Hà Lan, 17 tháng 6, phân phối các siêu thị châu Á ở Hà Lan của Đức. Trong hai ngày đầu tiên, sản phẩm mẫu đã được gửi đến siêu thị châu Á ở Hà...

Read more...