Sự phản kháng ngăn cản Biden lật đổ “Nước Mỹ trên hết” của Trump

Home / Phân tích / Sự phản kháng ngăn cản Biden lật đổ “Nước Mỹ trên hết” của Trump

Giáo sư nói thêm rằng ngay cả với sự kiểm soát dân chủ của Thượng viện, Biden có nhiều khả năng thuyết phục các cử tri thuộc tầng lớp lao động da trắng khi ông muốn duy trì đa số trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Hankla nói: “Dù bằng cách nào, ngay cả khi Trump từ chức, họ vẫn sẽ là một lực lượng hùng mạnh.” Tháng trước, trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump ở Arizona, Donald T. Chân dung Tổng thống Lampe. Những người theo chủ nghĩa dân túy có cánh không phải là những người duy nhất hoài nghi kinh doanh. Chủ nghĩa dân túy do Thượng nghị sĩ Bernie Sanders lãnh đạo từ lâu đã ủng hộ các hạn chế đối với ngoại thương.

Động cơ của họ khác với cánh hữu dân túy, động cơ của họ tập trung hơn vào tác động của thương mại và hợp tác đối với quyền của người lao động và môi trường. Tuy nhiên, điểm giống nhau là họ cũng bao gồm nhiều người Mỹ thuộc tầng lớp lao động trẻ, những người tạo nên đảng Dân chủ cánh tả. Trong cuộc bầu cử sơ bộ, Biden đã đánh bại Sanders, và nhiều người khác nghi ngờ về thương mại. Tuy nhiên, anh ta sẽ phải thích ứng với năng lượng mới thâm nhập vào cánh tả của Mỹ, bao gồm cả thương mại của họ.

Hankla đã từng nói rằng ngay cả những người cánh tả theo chủ nghĩa dân túy cũng sẽ mạnh hơn những phe cánh hữu. Ở Washington, các thành viên của Quốc hội có lợi ích dân chủ lớn, chẳng hạn như các liên đoàn lao động.

Vì những lý do này, các nhà quan sát của Biden cho rằng sẽ khó có thể trở lại chính sách hợp tác và thương mại toàn cầu như trước đây. Song Hankla nói: “Biden có thể không mở được cánh cửa thương mại thế giới, nhưng có thể sẽ cố gắng đừng đóng lại.” -Thanh Tâm (theo CNA)

Leave a Reply

Your email address will not be published.