16 bức ảnh cho thấy sức mạnh tuyệt vời của di truyền học

Home / Tổ ấm / 16 bức ảnh cho thấy sức mạnh tuyệt vời của di truyền học

Bà và cháu gái

bà và cháu chắt .

Cha và con gái

bà và cháu gái – hai người phụ nữ ở cùng một gia đình nhưng cách nhau bốn thế hệ. -Father and son .

Cha và con trai .

Young (em gái của anh ấy) và bà cố .

Mẹ và con gái .— Cha và con gái .

Cha và con trai .

Bà và cháu gái.- — Mẹ và con gái .

Ông và cháu trai — Cha và con gái. –Ba thế hệ.

Chia sẻ hình ảnh tương tự giữa gia đình bạn ở đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published.