Văn phòng và căn hộ 97 Lăng Hà

Home / Bất động sản / Văn phòng và căn hộ 97 Lăng Hà

Tòa nhà có 27 tầng và 3 tầng hầm, được thiết kế theo tiêu chuẩn thẩm mỹ và chất lượng căn hộ cao cấp, trong khi 5 tầng dưới được sử dụng cho các công trình công cộng như cửa hàng, siêu thị và văn phòng. Kỹ thuật … Diện tích xây dựng là 4.300 mét vuông, và mật độ là 35% .

Triển vọng dự án. Từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 3 năm 2007, thực hiện chuẩn bị đầu tư, điều tra xã hội học về mọi thứ và phê duyệt nghiên cứu đầu tư dự án, Phê duyệt các mục tiêu kế hoạch, đạt được thỏa thuận toàn cầu tại địa phương, thiết kế cơ bản, phát triển các dự án đầu tư và các thủ tục khác.

Trong giai đoạn hai năm 2009 và quý 1 năm 2010, các dự án đầu tư sẽ được phê duyệt, làm sạch mặt bằng, nhà ở tạm thời, phá dỡ nhà cũ và triển khai đầu tư vào xây dựng và bán nhà và văn phòng. Dự án sẽ được hoàn thành vào quý 3 năm 2011. Sau ngày chuyển nhượng, một ủy ban quản lý nhà sẽ được thành lập để cung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho các gia đình nhập cư và người mua nhà, quản lý nhà và cho thuê văn phòng.

Thị Thị

Leave a Reply

Your email address will not be published.