Việt Nam xuất khẩu 2,5 triệu tấn trái cây tươi sang Trung Quốc

Home / Phân tích / Việt Nam xuất khẩu 2,5 triệu tấn trái cây tươi sang Trung Quốc

Đây là thông tin vừa được công bố bởi Nông nghiệp Việt Nam và Cục Phát triển Nông thôn. Trên 9 kết quả chính của hạn ngạch Trung Quốc, Thanh đạt 1,2 triệu tấn, tăng 138% so với năm trước, Mango là 4,68 triệu tấn, lên tới 156,8%, dưa hấu. Hơn 290.000 tấn, lên tới 131,8%. Đặc biệt đối với các loại vải, nó đạt 51.000 tấn vào ngày 13 tháng 6, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái .– Bắc Giang trên vải thu hoạch. Ảnh: Ngọc Thành .

– Tuân thủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã được trao 1.703 canh tác, với diện tích 178.697 ha, 1.776 mã bao bì cho các sản phẩm trên. – – Đối với xoài, cho đến nay , Chính quyền cũng cấp 280 mã khu vực, với diện tích 34.453 ha, khu vực trái cây rồng 252, với diện tích 46.541 ha. Gần đây, Trung Quốc đã đồng ý xuất khẩu khoai lang và ớt tạm thời. Cục Bảo vệ Thực vật được ủy quyền làm việc với địa phương, để hoàn thành các sổ đăng ký kỹ thuật được gửi đến Trung Quốc.

— Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng quy định rằng tình hình xuất khẩu trong 7 tháng qua, nó sẽ hoạt động mạnh hơn khi Trung Quốc Càng nhiều nó được ưa thích. Sản phẩm Việt Nam có tài liệu toàn diện và tài liệu hợp lệ. Trung bình, xuất khẩu trái cây của Trung Quốc đạt 3,3 đến 3,5 triệu tấn mỗi năm. — Haha

Leave a Reply

Your email address will not be published.