Hơn 50% kế hoạch hỗ trợ phát triển chính thức hàng năm phải được thanh toán trong vòng một tháng

Home / Phân tích / Hơn 50% kế hoạch hỗ trợ phát triển chính thức hàng năm phải được thanh toán trong vòng một tháng

Thông tin trên được ông Chen Xuanxia cho biết mới đây. Theo số liệu của Bộ Tài chính, trong 11 tháng đầu năm nay, chi ODA vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức đã vượt 6,3 nghìn tỷ đồng, đạt gần 345% tổng chi. Vốn kế hoạch giao đầu năm đạt 45,5% kế hoạch. Kế hoạch đã được điều chỉnh (sau khi hạ chỉ tiêu của một số bộ).

Tính đến cuối tháng 11, chỉ có 4 tỉnh, huyện có tỷ lệ chi vượt 70% (dự toán điều chỉnh) là Bộ Nội vụ, Bình Định, Tanin, Pakistan Rịa – Vũng Tàu. Bên cạnh đó, một số bộ, ngành có tỷ lệ chi rất thấp như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch… hoặc đã cam kết trả tới 100% vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức nhưng đến nay vẫn chưa trả. Vẫn còn rất chậm.

Thứ trưởng Chen Xuanha. Ảnh: Bộ Tài chính.

Theo giải trình của các cơ quan liên quan, do chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng tài sản cố định nên vấn đề lớn nhất là tỷ lệ chi trả các khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi còn rất thấp. Không có hồ sơ thanh toán.

Một phần lý do của việc thanh toán chậm là do ảnh hưởng của Covi-19 và lũ lụt. Tuy nhiên, ngay cả những lĩnh vực ít bị ảnh hưởng nhất, tiến độ thực hiện và trình yêu cầu rút vốn vẫn còn chậm.

Một số vướng mắc dẫn đến việc cấp vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức chậm như kế hoạch vốn của tổ chức thực hiện dự án nhưng phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh hiệp định vay nên không đủ cơ sở chi.

Nhiều nhà tài trợ yêu cầu sử dụng chuyên gia tư vấn từ các nước tài trợ khi thực hiện dự án, nhưng chất lượng tư vấn còn hạn chế và không đảm bảo tiến độ do quan điểm của nhà tài trợ về hoạt động tư vấn chưa rõ ràng.

Ngoài ra, một số dự án còn vướng cơ chế nên không xác định được việc phân bổ hay tái cấp vốn thực hiện năm 2020 (ví dụ dự án VEC vay từ JICA chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt (từ tái cấp vốn đến cấp phát) Cơ chế chuyển khoản).

Theo phương thức thanh toán bằng tài khoản đặc biệt của một số nhà tài trợ như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, v.v., nhiều nhà tài trợ dự án cũng khó điền hồ sơ. Bộ Tài chính yêu cầu các Bộ và chủ dự án Bên cạnh đó, cần giải quyết căn cơ những tồn tại, vướng mắc của các dự án đầu tư quy mô lớn, tập trung đẩy nhanh thu chi các dự án đầu tư có khả năng phát sinh chi phí, Bộ Tài chính cũng khuyến nghị khẩn trương chấm dứt các thủ tục khởi công đầu tư, xây dựng, di dời, tái định cư và lựa chọn địa điểm. Các nhà đầu tư hỗ trợ kinh phí cho việc rà soát để giảm bớt các thủ tục phê duyệt không cần thiết Đối với các dự án chưa sử dụng hết kế hoạch vốn được giao, Bộ Tài chính khuyến nghị không nên phân bổ hết số liệu cụ thể về việc cắt giảm và làm rõ các dự án trước năm 2020, bất kỳ dự án nào. Tất cả chỉ thanh toán được một phần.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết sẽ đôn đốc phối hợp đẩy mạnh công tác kiểm soát chi hiệu quả, Kho bạc không có quyền tổng hợp hồ sơ để rút ngắn thời gian kiểm soát, không để quá một ngày và chỉ có Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thời gian xử lý hồ sơ yêu cầu rút vốn chỉ trong một ngày, về lâu dài, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho biết đang phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan, ban ngành liên quan để hoàn thiện việc cho vay lại khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức. Sửa đổi Nghị định số 97 về Cho vay ưu đãi nước ngoài và Chính phủ cam kết sẽ đơn giản hóa thủ tục, thẩm định thủ tục và ký hợp đồng cho vay lại. – Quỳnh Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published.