Hiến pháp chung sẽ dẫn đầu EU ở đâu?

Home / Phân tích / Hiến pháp chung sẽ dẫn đầu EU ở đâu?

Hiến pháp tổng thể là một sự thỏa hiệp khó khăn giữa một quốc gia chủ trương hội nhập lớn hơn và một quốc gia ủng hộ việc bảo vệ các quyền quốc gia. Kết quả là sự cân bằng được cân bằng.

Trên thực tế, Liên minh châu Âu là một “thực thể lai” chưa từng xuất hiện trên Trái đất. Ở một số khu vực, các thành viên của Nghị viện châu Âu đã từ bỏ chủ quyền cá nhân của họ và đã đạt được những lợi thế nhất định tạo điều kiện cho đa số bỏ phiếu và vai trò lớn hơn đối với Nghị viện châu Âu. Tuy nhiên, như một sự thỏa hiệp, hiến pháp có nghĩa là EU phải nỗ lực để tác động đến chính trị thế giới. Chỉ khi tất cả các quốc gia thành viên có cùng quan điểm thì EU mới có thể đưa ra ý kiến, nhưng điều này rất hiếm.

Tuy nhiên, EU sẽ có sức mạnh kinh tế to lớn và thực sự có thể trở thành vũ khí. Đây là khí đốt tự nhiên lớn nhất, bởi vì các quốc gia khác có thể tìm cách thâm nhập các thị trường lớn này. Đồng euro có thể có lợi cho sự thống nhất châu Âu hơn bất kỳ tài liệu nào khác.

Hiến pháp tổng thể sẽ tăng cường sự hợp nhất của một số lĩnh vực nhất định – khi đưa ra quyết định về nhiều vấn đề, đa số sẽ đại diện cho đa số. Hiệp định, nhưng cũng giảm hoặc chấm dứt thống nhất, như chính sách đối ngoại, quốc phòng và thuế. Hiến pháp không yêu cầu các quốc gia thành viên áp dụng chính sách chung về các vấn đề như Iraq.

Chủ tịch của Ủy ban châu Âu sẽ là chủ tịch. Nhân vật này rất bắt mắt, nhưng nó có ít chức năng. Trên thực tế, vị trí chủ tịch của nhóm là củng cố đất nước vì người này nói thay họ. Điều này cân bằng với sức mạnh của Ủy ban châu Âu và các cơ quan quản lý của EU sẽ được sắp xếp hợp lý.

Bộ trưởng Ngoại giao EU sẽ thay mặt thế giới thay mặt EU, nhưng chỉ những thành viên đó đồng ý. Do đó, sức mạnh của vai trò này cũng rất hạn chế.

Quyết định sẽ được đưa ra bằng cách sử dụng quy tắc của đa số đủ điều kiện, thay vì chia theo khu vực mà các thành viên có quyền phủ quyết. Quyền phủ quyết là một trong những vấn đề cuối cùng được giải quyết. Nghị viện châu Âu sẽ duy trì hợp pháp tiếng nói bình đẳng với các quốc gia thành viên.

Một số cải cách dân chủ nên được thực hiện để tăng niềm tin của công chúng. Nếu có đủ người ủng hộ, cơ quan lập pháp quốc gia sẽ có quyền gửi dự luật trở lại Nghị viện châu Âu để xem xét lại. Nếu một triệu người ký ứng cử, Ủy ban châu Âu nên xem xét đề xuất một giải pháp khác.

Tuy nhiên, “Hiến pháp châu Âu” phải đối mặt với một cuộc chiến được các quốc gia thành viên chấp thuận. Dự kiến ​​mục tiêu này sẽ khó khăn hơn nhiều so với thỏa thuận. Một trong những vấn đề chính là nó phức tạp đến mức hầu hết công dân EU khó hiểu. Hiến pháp cũng dựa trên giải thích và có thể bị hiểu lầm vì nó không dễ hiểu như Hiến pháp Hoa Kỳ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.