Người tự nguyện tham gia BHXH được hưởng những quyền lợi gì?

Home / Tổ ấm / Người tự nguyện tham gia BHXH được hưởng những quyền lợi gì?

Buổi phỏng vấn trực tuyến chủ đề “Bảo hiểm xã hội tự nguyện” đã thu hút hàng trăm câu hỏi và thu hút sự quan tâm của độc giả. Trong vòng hai giờ đồng hồ, các chuyên gia đã giải đáp những thắc mắc của người dân xung quanh, bao gồm quyền lợi khi tham gia, mức phí đóng, cách tính lương hưu khi đóng BHXH tự nguyện. Sau đây là nội dung cuộc họp. Tư vấn trực tuyến:

– Các chuyên gia tham gia BHXH tự nguyện sẽ được lợi gì? (Trần Thùy Linh, 25 tuổi)

Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng các quyền lợi sau:

Thứ nhất, hưởng lương hưu (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) trở lên và có 20 Đóng BHXH từ nhiều năm trở lên). Thứ hai, khi đang hưởng lương hưu thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế, khám sức khỏe theo chế độ bảo hiểm y tế.

Thứ ba, điều chỉnh lương hưu dựa trên sự gia tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Thứ tư, người đang hưởng lương hưu hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 5 năm trở lên đến chết thì thân nhân được hưởng mai táng phí và trợ cấp tuất. Thứ năm, mức hỗ trợ của Nhà nước khi tham gia BHXH tự nguyện có thời gian hỗ trợ tối đa là 10 năm.

Thứ sáu ghi thời gian đóng BHXH để tính hưởng BHXH. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền và bà Đinh Mai Hạnh trả lời câu hỏi của độc giả về BHXH tự nguyện.

– Làm thế nào để hưởng lợi từ một quyền lợi duy nhất khi đăng ký bảo hiểm tự nguyện? (Đồng Việt Nam, 42 tuổi)

– Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền-Trưởng phòng hưu trí Ban Thực hiện chính sách BHXH-BHXH Việt Nam:

BHXH cho người tham gia BHXH theo quy định của pháp luật BHXH hiện hành Cách tính quyền lợi căn cứ vào số năm đã tham gia BHXH, cách tính theo năm như sau: -1,5 tháng, mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH và số năm đóng trước năm 2014.

– Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội sau năm 2014 là 02 tháng.

– Trường hợp ngày đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng và mức cao nhất bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tỷ lệ hưởng một lần Sau khi đóng BHXH tự nguyện, BHXH của các đối tượng do nhà nước đóng không bao gồm số tiền nhà nước hỗ trợ, trừ một trong các bệnh hiểm nghèo sau đây như ung thư, bại liệt. Bệnh, xơ gan, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và các bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. Y tế .

– Ai là đối tượng cò mồi cho BHXH tự nguyện? (Thứ 4, 32 tuổi)

– Bà Đinh Mai Hạnh:

Theo Điều 2 Khoản 4 Luật BHXH 2014, Thông tư số 01/2016 Điều 1 Khoản 2 / TT-BLĐTBXH Ngày 18/02/2016, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số quy định về BHXH tự nguyện trong “Luật BHXH” Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam trên 15 tuổi và các thành viên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc của xã hội Luật bảo hiểm, bao gồm:

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động dưới 3 tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2018; kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, thời hạn dưới 01 tháng theo hợp đồng lao động Người lao động kiêm nhiệm ở thôn, buôn, làng, phum, sóc, bản, khu dân cư, khu dân cư – người giúp việc gia đình – người lao động sản xuất, thương mại, dịch vụ không trả lương – xã viên không hưởng lương, không tham gia hợp tác xã. Hoặc lương công việc của hiệp hội. Hợp tác xã – nông dân và cá nhân lao động tự do bao gồm người tự tổ chức hoạt động để tạo thu nhập cho bản thân và gia đình – người lao động đủ tuổi nhưng không đủ thời gian để trả lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.-Những người tham gia khác.

-Tôi nghỉ việc nên phải ngừng đóng BHXH, tôi muốn chuyển sang đóng BHXH tự nguyện thì mức lương hưu được tính như thế nào? (Trần Thu Hà, 38 tuổi)

– Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền:

Theo quy định của pháp luật BHXH hiện hành, mức lương hưu hằng tháng của người vừa đóng BHXH bắt buộc vừa tham gia BHXH không bắt buộc, Thời gian này được tính bằng cách nhân mức hưởng lương hưu hằng tháng với mức bình quân tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH. Cụ thể:

– Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính là 45%, là các mức đóng BHXH sau 15 năm (nữ), 18 năm, 19 năm, 20 (nam sau năm 2020). Quỹ BHXH cứ đóng thêm mỗi năm thì tăng thêm 2%;Mức cao nhất là 75%. Đối với trường hợp nghỉ hưu bị suy giảm khả năng lao động thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định sẽ giảm 2% lương hưu.

– Mức bình quân tiền lương tháng và thu nhập đóng bảo hiểm xã hội để tính đóng bảo hiểm xã hội trên lương hưu của người tham gia tự nguyện có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, được tính theo công thức sau: – Mức bình quân tiền lương tháng và thu nhập đóng bảo hiểm xã hội- Bình quân tiền lương tháng đóng BHXH-x

Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc-Tổng thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện-Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc-Tổng số tháng đóng BHXH tự nguyện Tiền lương – bao gồm:

– Tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động theo chế độ tiền tệ. Tiền lương do nhà nước quy định, người lao động có thể đóng bảo hiểm xã hội toàn thời gian theo hệ thống tiền lương này, hoặc người lao động có thể đóng bảo hiểm xã hội toàn thời gian theo hệ thống tiền lương do người sử dụng lao động ấn định. Hệ thống tiền lương do đơn vị đóng bảo hiểm xã hội xác định. Thu BHXH tự nguyện hàng tháng đã được điều chỉnh theo đúng quy định.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền cung cấp cách tính lương hưu.

Ngoài ra, người tham gia BHXH tự nguyện sau khi nghỉ hưu. Các khoản thanh toán bảo hiểm xã hội bắt buộc trong 20 năm qua, ngoại trừ nhân viên bán thời gian ở các thành phố, khu vực hoặc tiểu bang và nhân viên bán thời gian ở các thành phố, vùng lân cận toàn thời gian hoặc bán thời gian. Ở các thành phố, mức lương hưu hàng tháng tối thiểu bằng mức lương cơ sở khi nhận lương hưu.

Ngoài lương hưu, người lao động có thời gian đóng BHXH dài hơn số năm tương ứng với tỷ lệ 75% lương hưu sau khi nghỉ hưu được hưởng một khoản trợ cấp thống nhất. Mức trợ cấp một lần được tính trên cơ sở số năm đóng bảo hiểm xã hội lớn hơn số năm tương ứng với 75% tỷ lệ hưởng lương hưu, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tiền lương và thu nhập bình quân tháng tương ứng là 0 và 5 tháng. BHXH .

– Loại hình đóng BHXH tự nguyện? (Trà Mi, 32 tuổi)

– Bà Đinh Mai Hạnh:

Theo Điều 9 Nghị định số 134/2015 / NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29/12/2015 quy định cụ thể Các điều khoản này quy định các quy định của Luật BHXH về BHXH tự nguyện: Người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và khi chết: Chế độ tử tuất: mỗi tháng đóng một lần, 3 tháng đóng một lần. Định kỳ 6 tháng trả một lần, cứ 12 tháng trả một lần, vài năm sau trả một lần, nhưng không quá 5 năm một lần, đối với những người có đủ khả năng thì trả một lần cho năm mất tích. Điều kiện về tuổi được hưởng lương hưu đáp ứng theo quy định, nhưng thời gian thiếu quỹ bảo hiểm không quá 10 năm (120 tháng) thì đóng đủ 20 năm mới được hưởng lương hưu.

– Nếu người tham gia đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định nhưng bỏ lỡ thời gian. Nếu bạn muốn tiếp tục đóng các khoản chi phí xã hội tùy chọn, bạn có thể bảo hiểm thông qua một trong các phương thức sau trong hơn 10 năm (hàng tháng, 3 tháng một lần, Định kỳ 6 tháng, 12 tháng một lần, vài năm sau nhưng không quá 5 năm một lần) đến khi chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội, nếu đủ 10 năm lương hưu sẽ là 20 Phần lĩnh họ còn thiếu được trả một lần trong năm để hưởng lương hưu theo quy định. – Người tham gia liên hệ với đơn vị thu BHXH, BHYT (Bưu điện, Ban dân vận cộng đồng) hoặc cơ quan BHXH để được tư vấn về hồ sơ và đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. .

– Trong quá trình đóng BHXH tự nguyện nếu không tiếp tục đóng được thì tôi được hưởng trợ cấp một lần như thế nào? (Phương Anh, 29 tuổi)

– Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền:

Theo quy định của pháp luật BHXH hiện hành, người tham gia BHXH tự nguyện chỉ cần đóng một BHXH. Thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Chưa đủ 01 năm đóng BHXH mà đã có đủ 20 năm đóng BHXH. — Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 tuổi và không tiếp tục tham gia BHXH .—— Định cư ở nước ngoài. Theo quy định của Bộ Y tế, bệnh lao nặng, nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS và các bệnh khác.

Quyền lợi bảo hiểm xã hội riêng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội của năm. Cách tính như sau: -1,5 tháng là mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hộiCác năm đóng trước năm 2014 .—— 2 tháng bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của các năm đóng sau năm 2014.——- Xã hội được hưởng nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội d dưới 01 năm Mức đóng bằng số tiền đã đóng và mức cao nhất bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện do nhà nước đóng không bao gồm số tiền được nhà nước hỗ trợ, trừ trường hợp mắc một trong các bệnh hiểm nghèo: ung thư, bại liệt, xơ gan, viêm gan, phong, lao nặng, nhiễm HIV có chuyển biến sức khỏe. Bộ AIDS và các bệnh khác.

– Các gia đình nghèo, hộ chính sách có thể hỗ trợ đóng bảo hiểm tự nguyện như thế nào? (Phương Mai, 37 tuổi)

– Bà Đinh Mai Hạnh:

Theo quy định tại Điều 14 / NĐ-CP Nghị định số 134/2015 ngày 29/12/2015, mức đóng bảo hiểm áp dụng đối với trường hợp tự nguyện tham gia xã hội Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội như sau:

Người tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội được Nhà nước hỗ trợ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. Theo chuẩn nghèo khu vực nông thôn (hiện nay là 700.000 đồng) một tháng, đó là: – Mức đóng bảo hiểm đối với người tham gia bảo hiểm tự nguyện thuộc hộ nghèo bằng 30% (hiện nay là 46.200 đồng / tháng). -Số hộ cận nghèo tự nguyện tham gia BHXH là 25% (hiện nay là 38.500 đồng / tháng) – Các đối tượng khác bình quân là 10% (hiện nay là 15.400 đồng / tháng). Mức hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian thực tế tham gia BHXH tự nguyện của mỗi người, nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

Bà Đinh Mai Hạnh cung cấp thông tin về mức đóng bảo hiểm tự nguyện. -Khi tham gia BHXH tự nguyện, cách tính tiền lương kế hoạch khi nghỉ hưu như thế nào? (Ngọc Trinh, 27 tuổi)

– Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền:

Theo quy định của pháp luật BHXH hiện hành, mức lương hưu hàng tháng được tính như sau:

– Lương hưu hàng tháng = thuế hưu trí hàng tháng x Thu nhập bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó: mức hưởng lương hưu của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội và số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng. Cụ thể:

+ Nam nghỉ hưu vào năm 2020 là 18 tuổi, năm 2021 là 19 tuổi và năm 2022 là 20 tuổi;

+ Tuổi nghỉ hưu của nữ từ năm 2020 là 15 tuổi.

Sau đó, cứ đóng thêm mỗi năm BHXH, lao động nam và lao động nữ được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

– Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được căn cứ vào mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng. Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính thu nhập bình quân tháng của người lao động đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động lớn hơn 75% của thời gian hưởng lương hưu tương ứng thì sau khi nghỉ hưu, ngoài mức lương hưu, họ còn được trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được tính trên cơ sở số năm đóng bảo hiểm xã hội lớn hơn số năm tương ứng với 75% tỷ lệ hưởng lương hưu, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tiền lương và thu nhập bình quân tháng tương ứng là 0 và 5 tháng. BHXH .—— Tôi đi làm việc ở nước ngoài muốn nhờ gia đình đóng bảo hiểm tự nguyện để về nước hưởng lương hưu có được không? (Hartran, 45 tuổi)

– Bà Đinh Mai Hạnh:

Theo Điều 2 Khoản 4 Luật BHXH 2014, Điều 1 Đoạn 2 Thông tư số 01/2016 / TT-BLĐTBXH, ngày 18 tháng 02 năm 2016 đã quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện trong “Luật Bảo hiểm xã hội” Người tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội là mọi công dân Việt Nam trên 15 tuổi và không cần Tham gia BHXH bắt buộc Do đó, nếu bạn không thuộc đối tượng BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật thì bạn có thể tham gia BHXH không bắt buộc.

– Tôi là nữ 52 tuổi, đóng BHXH được 18 năm. Do đó, tôi có thể đóng thêm ba năm BHXH tự nguyện nữa, hoặc tổng cộng là 21 năm khi tôi đủ 55 tuổi. Như vậy, tôi có còn đủ điều kiện để hưởng lương hưu không? Nếu không thì tôi phải đóng BHXH tự nguyện khi nào? Tỷ lệ phần trăm và mức đóng tối thiểu là bao nhiêu? (Trần Tú Minh, 52 tuổi)

– Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền:

Theo quy định của pháp luật BHXH hiện hành, người lao động được hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau: -60 tuổi, nam, 55 tuổi, nữ. Năm 2019. Chính xác hơn là từ ngà voiy 1/1/221, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là 60 tuổi 3 tháng đối với nam và 55 tuổi 4 tháng đối với nữ; sau đó, lao động nam tăng thêm 3 tháng mỗi năm cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028; nữ mỗi năm Người lao động tăng thêm 4 tháng mỗi năm cho đến khi họ 60 tuổi vào năm 2035. -Vậy nếu bạn 52 tuổi thì bạn đã đóng đủ 18 năm BHXH. Bạn có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội không bắt buộc cho đến khi đủ tuổi, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và hưởng lương hưu. Tuy nhiên, bạn không cung cấp đầy đủ thông tin về ngày tháng năm sinh cụ thể để xác định tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Mục 169 Luật Lao động năm 2019 nên BHXH Việt Nam chưa có đủ lý do để trả lời cụ thể. Về câu hỏi thời điểm nhận lương hưu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền cho biết, người lao động được hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau: nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ thời gian đóng BHXH là 20. Hiện Chính phủ đã có văn bản điều chỉnh chế độ hưu trí. Nghị định số 135/2020 (NĐ / CP / ngày 18/11/2020) về tuổi quy định rõ ngày nghỉ hưu đủ tháng, năm sinh của người tham gia BHXH. Vui lòng xem lại Nghị định số 135/2020 / NĐ-CP để xác định thời điểm nhận lương hưu.

Theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội hiện hành, mức đóng tự nguyện hàng tháng của người tham gia bảo hiểm xã hội bằng một phần trăm thu nhập tháng mà 22% người lao động lựa chọn đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức thu nhập tối thiểu bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn (hiện nay là 700.000 đồng).

Ngoài ra, người tham gia BHXH tự nguyện được nhà nước trợ cấp một tỷ lệ nhất định. (%) Mức đóng BHXH hàng tháng trên mức chuẩn nghèo ở nông thôn. Cụ thể, 30% đối tượng thuộc gia đình nghèo; 25% đối tượng thuộc hộ nghèo; 10% đối với các đối tượng khác, thời gian hỗ trợ dài nhất là 10 năm.

– Đóng BHXH tự nguyện như thế nào để được hưởng lương hưu? (Cúc Thu, 45 tuổi)

– Bà Đinh Mai Hạnh:

Điều kiện hưởng lương hưu là nam dưới 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi và đủ 20 năm đóng BHXH.

Người tham gia lựa chọn mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện, mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập được chọn làm căn cứ đóng. Trong đó, mức thu nhập làm căn cứ đóng BHXH không bắt buộc thấp nhất bằng mức hộ nghèo ở nông thôn (hiện nay là 700.000 đồng); mức tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng (hiện nay là 29,8 triệu đồng). Như vậy, mức đóng hiện nay tối thiểu là 22% x 700.000 đồng = 154.000 đồng .—— Tôi tham gia BHXH tự nguyện được hai năm. Tôi nhập ngũ sau đó chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp phục vụ được 6 năm 5 tháng. Kể từ năm 1992, tôi đã từ chức và hưởng lợi từ chương trình phục hồi chức năng. Nay tôi cung cấp 62 quyền lợi cho người tham gia ở Campuchia, tôi có thêm thời gian tham gia BHXH tự nguyện không? (Mai văn Hà, 1968)

– Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền:

Tại Điều 23, Điều 2 Nghị định số 115/2015 / NĐ- do Chính phủ ban hành ngày 02/11/2015 CP: Bộ đội, công an nhân dân phục hồi, thôi quân, thôi việc trước ngày 15 tháng 12 năm 1993, sau đó bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội trong các cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các tầng lớp nhân dân. Cán bộ y tế (kể cả trẻ em công tác tại xã, huyện, nhà thuốc nội thành trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, giáo viên mầm non hoặc người giữ chức vụ tại xã, huyện, thị xã được tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội) Sử dụng, sử dụng người lao động nhưng không có quyền theo quyết định số 47/2002 ngày 11 tháng 4 năm 2002 / QĐ-TTg số 290/2005 / QĐ-TTg Điều 1, đoạn a, điểm a, 2005 11 TTg ngày 8 tháng 10, Quyết định 92/2005 / QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2005, Quyết định 142/2008 ngày 27 tháng 10 năm 2008 / QĐ-TTg, Quyết định 38/2010 / QĐ -TTg ngày 6 tháng 5 năm 2010, quyết định số 53/2010 / QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 và quyết định số 62/2011 / QĐ-TTg ngày 9 tháng 11 năm 2011 được chính phủ Ở sở, số giờ làm việc trước đây sẽ được cộng vào quân đội, công an đóng BHXH để tính quyền lợi BHXH cho anh.

Đối chiếu với quy định trên thì bản thân anh đã tham gia bảo hiểm xã hội nên không thuộc đối tượng áp dụng Điều 23 khoản 2 Luật số 115/2015 / NĐ-CP .—— Công ty chúng tôi có nam Người lao động sinh tháng 4/1964, tháng 4 bắt đầu đóng BHXH. / 2004; Hiện nay tôi bị ốm và mất khả năng lao động. Vậy đối tượng này có được đóng BHXH một lần cho mấy năm đầu khi nghỉ hưu không? Nếu có thể, hãy chuyển sang bước tLàm thế nào để đóng với một dòng điện nhỏ hơn? (Bình Minh, 45 tuổi)

– Bà Đinh Mai Hạnh:

Theo Thông báo số 59 ngày 29/12/2015 / Điều 15 Điều 4 của TT-BLĐTBXH thì áp dụng quy Theo các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, người lao động được hưởng lương hưu, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dưới 6 tháng thì người lao động có thể lựa chọn đóng từng tháng cho các tháng còn lại. Mức đóng hằng tháng bằng tổng số người lao động và người sử dụng lao động căn cứ vào tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi thôi việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng lương hưu. Nghị định số 134/2015 / NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều khoản về bảo hiểm xã hội tự nguyện trong “Luật bảo hiểm xã hội”, nếu người tham gia có thành viên gia đình tham gia bảo hiểm xã hội đủ tuổi nghỉ hưu. (Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) nhưng thiếu BHXH trên 10 năm nên vẫn tiếp tục đóng BHXH. Tự nguyện làm theo một trong những mẫu này. Là hình thức trả hàng tháng, được trả 3 tháng một lần, 6 tháng một lần và 12 tháng một lần; trả sau vài năm, nhưng không quá 5 năm một lần cho đến khi thâm hụt không quá 10 năm. Nhận tiền một lần trong 3 năm để đủ điều kiện nhận lương hưu theo yêu cầu. , Ông không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc một lần để hưởng lương hưu. Đồng thời, anh vẫn chưa đủ 10 năm đóng BHXH mà chưa đủ 60 năm nên anh không đủ điều kiện hưởng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu. Bạn được tham gia BHXH tự nguyện đến khi đủ một tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên để đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Bà Đinh Mai Hạnh cho biết, năm 1964, lao động nam tự nguyện đóng bảo hiểm đến khi đủ tuổi và đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì mới được hưởng lương hưu.

– Bảo hiểm xã hội có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ nào để thu hút người dân tham gia bảo hiểm tự nguyện? (Thúy Hà, 42 tuổi)

– Bà Đinh Mai Hạnh:

Kể từ ngày 1/1/2018, người tự nguyện tham gia BHXH được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng. Cụ thể, mức hỗ trợ đối với người không nghèo và cận nghèo hiện nay là 15.400 đồng / tháng; đối tượng nghèo là 38.500 đồng / tháng, đối tượng cận nghèo là 46.200 đồng / tháng. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cao nhất là 10 năm.

– Tôi sinh ngày 20 tháng 12 năm 1967, 20 tháng 12 năm 2022, tính ra tôi 55 tuổi nhưng do thay đổi tuổi nghỉ hưu nên tôi phải làm việc 6 tháng tức là năm 2023. Nghỉ hưu vào tháng 6 Lúc đó tôi tạm tính thời gian tham gia BHXH là 21 năm 4 tháng đủ thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu, nhưng nghe nói nhà nước sẽ tăng thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu 30 năm. ,đúng? Trong trường hợp của tôi, việc tăng thời gian được coi là phù hợp. Nếu tôi phải đóng BHXH tự nguyện thì mới được hưởng lương hưu là bao nhiêu tháng, mỗi tháng đóng bao nhiêu lần và đóng nhiều lần hoặc đóng một lần? (Thanh Thảo, 53 tuổi)

– Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền:

Theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội hiện hành, nếu người lao động nghỉ hưu nếu nghỉ hưu thì được hưởng lương hưu từ đủ 20 năm trở lên. Tình huống 1: 1. Nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi. Nam từ 55 tuổi đến 60 tuổi, nữ từ 50 tuổi đến 55 tuổi và nữ từ 15 tuổi làm công việc, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động – Người khuyết tật và Thương binh xã hội giao hoặc Do Bộ Lao động ban hành. Đủ sức khỏe hoặc làm việc ở vị trí có hệ số phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên đủ 15 năm. Người lao động từ 50 đến 55 tuổi và có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khai thác than. 4. Rủi ro nghề nghiệp đối với người nhiễm HIV / AIDS 5. Nếu xảy ra một trong các trường hợp sau đây thì được hưởng lương hưu thấp hơn: – Suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%, nam, nữ đủ 55 tuổi. Nữ 50 tuổi. Ngược lại, người từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi, suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, có đủ 15 năm làm công việc đặc biệt khó khăn, nguy hiểm, nguy hiểm thì từ năm 2021 trở lên. Tuổi nghỉ hưu được quy định tại Điều 169 Luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020 của Chính phủ về tuổi đời / NĐ-CP ngày 18/11/2020Rút lui, đặc biệt:

1. Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo lộ trình, đến năm 2028 nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035. Bắt đầu từ năm 2021, người lao động trong điều kiện lao động bình thường là nam đủ 60 tuổi 3 tháng và nữ đủ 55 tuổi, sau đó sẽ tăng thêm 3 tháng / năm đối với nam và 4 tháng đối với nữ. Suy giảm khả năng lao động của người lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác thì người làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được nghỉ hưu khi tuổi đời trở lên Độ tuổi quy định tại điểm 1 là thấp, nhưng không quá 5 tuổi. Quy định khác 3. Đối với người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có hoàn cảnh đặc biệt thì tuổi nghỉ hưu khi nghỉ hưu có thể cao hơn tuổi quy định tại điểm thứ nhất trên đây, nhưng không quá 5 năm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Có một quy tắc khác. Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng cách nhân mức hưởng lương hưu hằng tháng với mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Mức hưởng lương hưu hàng tháng được tính như sau: 15 năm đóng BHXH (nữ), 18, 19 hoặc 20 năm (nam nghỉ hưu từ năm 2020), cứ mỗi năm đóng thêm 45 tuổi. % Lương hưu. Quỹ bảo hiểm xã hội tăng 2%, mức cao nhất là 75%. Đối với trường hợp nghỉ hưu, nếu suy giảm khả năng lao động thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định sẽ bị giảm 2% lương hưu. Căn cứ thông tin về điều kiện lao động mà bạn cung cấp, Cục Bảo hiểm xã hội Việt Nam không có đủ lý do để xác định thời điểm bạn đủ tuổi để hưởng lương hưu. Chúng tôi khuyên bạn nên kết hợp với Nghị định số 135/2020 / NĐ-CP để biết khi nào bạn đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. lí trí. Nếu bạn đủ điều kiện về độ tuổi để hưởng lương hưu mà đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên thì được đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Làm việc trong công ty và tham gia BHXH trên 2 năm. Bây giờ, tôi không còn làm việc trong một công ty nữa, mà là một công ty nhỏ. Tôi có sổ bảo hiểm. Nay tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện. Tôi có được tham gia BHXH tự nguyện không? Tôi có thể sử dụng giấy chứng nhận bảo hiểm đã cấp để tiếp tục thanh toán không? Tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện vào tháng 1/2021. Cảm ơn bạn! (Bích Phượng, 52 tuổi)

– Bà Đinh Mai Hạnh:

Bà không cần tham gia BHXH bắt buộc nên có thể tham gia BHXH tự nguyện. Chị đến cơ quan thu BHXH, BHYT để đăng ký, kê khai mã số BHXH (mã số là số sổ tay BHXH). BHXH bắt buộc và tự nguyện đều được tham gia bảo hiểm.

– Tôi là nam giới, tôi tham gia BHXH bắt buộc năm 31 tuổi, theo quy định của pháp luật hiện hành thì mức lương hưu được nhận tối đa là 75%, phải đóng BHXH mới đủ 35 năm. Nếu tôi đủ tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ 35 tuổi thì tôi có được tham gia BHXH tự nguyện dưới 35 tuổi để hưởng 75% lương hưu không? (Phạm Huy, 36 tuổi)

– Bà Đinh Mai Hạnh:

Nếu chưa đủ tuổi lao động (theo quy định hiện hành là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) thì đủ 20 tuổi trở lên và có Đủ điều kiện tham gia chương trình hưu trí. Nếu số năm đóng BHXH của bạn chưa đủ 35 năm thì lương hưu của bạn sẽ tương ứng với số năm đã đóng.

Ngọc Thi

Leave a Reply

Your email address will not be published.