8 từ không nên nói với trẻ

Home / Tổ ấm / 8 từ không nên nói với trẻ

Một điều chưa từng được làm trước đây.

Tốt hơn, hãy cố gắng tìm ra nguồn gốc của hành vi xấu. Tìm hiểu lý do tại sao họ làm điều này và cung cấp cho họ những cách để thể hiện bản thân – giúp họ hiểu cảm xúc của mình và sửa sai với chúng. Cách tiêu cực. Nếu bạn nói với trẻ rằng chúng nhút nhát, lười biếng hoặc xấu hổ, chúng có thể bắt đầu làm điều đó ngay cả khi chúng chưa bao giờ làm điều đó trước đây. Làm hết sức mình đi. Tìm ra cốt lõi của hành vi xấu. Tìm ra lý do tại sao họ làm điều này và đưa ra các cách để thể hiện bản thân-để giúp hiểu và làm việc thông qua cảm nhận của họ về chúng.

Vấn đề Họ sẽ khiến họ cảm thấy rằng họ không bình thường, và họ sẽ bắt đầu tìm kiếm những thiếu sót của mình.

Đừng để con bạn cảm thấy rằng mình đã mắc sai lầm. Thay vào đó, hãy cho chúng biết rằng bạn không thích một số hành vi hoặc thói quen nhất định, giải thích lý do và thể hiện rằng bạn yêu con của mình.

Đặt câu hỏi sẽ khiến họ nghĩ rằng họ không bình thường và bắt đầu tìm kiếm những thiếu sót của họ.

Đừng để con bạn cảm thấy rằng mình đã mắc sai lầm. Thay vào đó, hãy cho họ biết rằng bạn không thích những hành vi hoặc thói quen nhất định, giải thích lý do và thể hiện rằng bạn thích chúng. -Nhat Minh (phụ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.